Projectmanagement


Maatwerk

Filosofie VAK
De filosofie 'Overtuiging in uw V.A.K.' (Vaardigheden, Attitude en Kennis) is ons uitgangspunt. In onze dienstverlening kunnen wij ons richten op een integratie van vaardigheden, attituden, kennis, overtuigingen en representatie. Wij leveren een actieve bijdrage aan de totale bewustwording, ontwikkeling en performance van uw medewerkers. Hierin kunnen wij de ontwikkeling verwerken van hoofd (kennis), vaardigheden (lijf en leden), attituden (hart/buik/gevoel/emotie), overtuigingen (geloof) en representatie (buitenkant).                 
  
Een model dat ons veel inzicht geeft en wat onze filosofie representeert is het model van de ‘Logische niveaus van Bateson’. Gregory Bateson onderscheidt zes niveaus. Het betreft (van hoog naar laag) ‘Missie, Identiteit, Overtuigingen, Capaciteiten, Gedrag en Omgeving’. Een verandering op een bepaald niveau geeft verandering naar alle onderliggende niveaus. Verandering van een overtuiging (wat gelooft een persoon over zichzelf) heeft een direct effect op de capaciteiten, gedrag en de omgeving van deze persoon. In het leerproces wordt hieraan aandacht geschonken door trainers en begeleiders.

Maatwerk
Wij geloven in een partnership samen met de opdrachtgever op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Een partnership waarbinnen wij samenwerken aan de ontwikkeling van het potentieel van werknemers, teams en organisatie. Wij handelen vanuit de overtuiging dat het succes van een organisatie wordt bepaald door haar werknemers. Het leveren van maatwerk is ons uitgangspunt. Wij zijn ervan overtuigd dat met het juiste advies, coaching en training, werknemers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Onze werkwijze is gericht op het verbeteren van de performance van individuele medewerkers, teams en organisaties. Onze werkwijze kenmerkt zich door middel van de volgende fasen.

Het gesprek -> Uitwerken voorstel-> Go or No Go -> Uitvoering -> Evaluatie -> Het gesprek

Maatwerk trainingen zijn specifiek afgestemd op uw leerwensen en behoeften. Met andere woorden: uw opleidingswensen nemen wij als uitgangspunt bij het ontwikkelen van een training, workshop, module of traject. Wij integreren daarbij zoveel mogelijk praktijksituaties in de vorm van cases en praktijkopdrachten. Omdat de training is afgestemd op uw specifieke situatie en leerbehoeften, is de herkenbaarheid groot en zal het effect optimaal zijn. Bovendien bespaart het u tijd en geld omdat de training niet langer hoeft te duren dan nodig is.

Onze activiteiten verzorgen wij voor werknemers die een functie bekleden op de volgende niveaus:
- uitvoerend, ondersteunend of operationeel;
- adviserend of verkoopgericht;
- directie, management en leidinggevend.

Meer informatie
Voor meer informatie verzoeken wij u onderstaand formulier te gebruiken.
Code 
goto E-Smart.nlgoto Beheren